Tłumaczenia prawnicze, ekonomiczne i w notariacie

Dobór i zastosowanie właściwego słownictwa w tym terminów specjalistycznych prawniczych w tłumaczonych tekstach ma zasadnicze znaczenie. Słownictwo branży prawniczej biznesowej czy to, z którym mamy do czynienia w trakcie czynności notarialnych odznacza się określonymi terminami, zwrotami czy wyrażeniami gdzie nawet nieznaczne odstępstwo od przyjętych wzorców może zmienić sens całego tłumaczenia i nieść ze sobą niepożądane skutki. Nasz kancelaria oferuje wykonanie tłumaczeń prawniczych, specjalistycznych i ekonomicznych w tym tłumaczeń tekstów aktów notarialnych na wysokim poziomie. Tłumaczenia wykonywane są przez doświadczony zespół tłumaczy przysięgłych i doświadczonych tłumaczy specjalistycznych jak również specjalistów weryfikatorów.

Tłumaczenia prawnicze

Nasza kancelaria tłumacza oferuje kompleksowe wykonanie tłumaczeń prawniczych takich jak wnioski, pozwy sądowe, pisma adwokackie, wyroki i postanowienia sądowe, akty notarialne, treści ugód sądowych oraz umów notarialnych, testamentów oraz innych dokumentów wydawanych przez organy sprawiedliwości.

Nasza  kancelaria tłumacza posiada właściwe przygotowanie oraz obszerną wiedzę z zakresu języka prawniczego, języka specjalistycznego ekonomicznego czy innych.

Kancelaria tłumacza realizuje w kombinacji językowej z języka polskiego na jezyk obcy niemiecki, angielski, niderlandzki francuski tłumaczenia prawnicze specjalistyczne poświadczone i zwykłe, jak również w kombinacji z języka niemieckiego, niderlandzkiego, francuskiego czy angielskiego na język polski. Kancelaria tłumaczy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, wnioski i opinie prawne, umowy zawarte w formie aktów notarialnych, umowy spółek prawa handlowego, statuty dokumentację postępowań mediacyjnych oraz sądów arbitrażowych, wyroki i orzeczenia sądowe wraz z uzasadnieniami, decyzje orzeczenia i wyroki zagranicznych sądów z Niderlandów, Belgii, Niemiec, Austrii Anglii. Tłumaczymy także dokumenty z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa pracy, prawa karnego czy prawa cywilnego.

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych,

Specyfika tekstów o tematyce ekonomicznej wymaga szczególnego podejścia oraz posiadania przez tłumacza kompetencji językowych, a także specjalistycznej wiedzy ekonomicznej.  Kancelaria tłumcza oferuje również tłumaczenia ustne w trakcie odbywających się spotkań biznesowych, obsługę językową firm oraz udział tłumcza w kontaktach z kontrahentami zagranicznymi w kraju i zagranicą. Kancelaria tłumacza oferuje kompleksowe tłumaczenia finansowe, w tym bilansów i sprawozdań finansowych, raportów biegłych rewidentów, dokumentów bankowych w tym wyciągów bankowych czy opinii bankowych, dokumentów z bankowej informacji kredytowej i jej odpowiedników w Niderlandach BKR (Bankowej Informacji Kredytowej)  czy Niemczech   Schufa-Auskunft, firmy zajmującej się zbieraniem informacji na temat wypłacalności osób trzecich. Dokumenty wydawane przez krajowe rejestry długów w tym niderlandzkie zaświadczenie BKR czy niemiecki zaświadczenie o wiarygodności kredytowej Schufa tłumaczone są w związku z ubieganiem się przez osoby fizyczne o kredyty mieszkaniowe, hipoteczne czy inne konsumenckie.

Najpopularniejsze języki tłumaczeń tekstów prawniczych ekonomicznych i tekstów aktów notarialnych

Najczęściej wykonujemy tłumaczenia specjalistyczne prawnicze czy ekonomiczne w tym treści aktów notarialnych z następujących języków:

  • języka angielskiego,
  • języka niemieckiego,
  • języka niderlandzkiego,
  • języka francuskiego,
  • języka ukraińskiego,

Nasza kancelaria oprócz  specjalistycznych tłumaczeń prawniczych czy ekonomicznych wykonywanych z zakresu języka angielskiego, języka niemieckiego, oraz z języka niderlandzkiego, oferuje też inne tłumaczenia między innymi tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia techniczne oraz korekty i tłumaczenia pomiędzy dwoma językami obcymi w kombinacjach niderlandzki, angielski niemiecki francuski.

Tłumaczenia aktów notarialnych wykonujemy w możliwie najkrótszym czasie. Typowymi  zleceniami z tego zakresu są akty notarialne zakupu mieszkania, akty przeniesienia prawa własności do mieszkania spółdzielczego, umowy przedwstępne i umowy przyrzeczone, akty założycielskie spółek, w tym akty założycielskie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akty założycielskie spółek akcyjnych oraz np. partnerskich czy innych jawnych. Tłumacze przysięgli uczestniczą w trakcie czynności notarialnych prowadzonych w notariacie jak i w innych wyznaczonych miejscach, takich jak zgromadzenia wspólnik, obrad zarządu, zgromadzeń zwykłych i nadzwyczajnych, w trakcie udzielania pełnomocnictw, przyjmowania czy odrzucania spadków oraz innych czynności, gdzie występują osoby nie władające językiem polskim, zrejestrowanych  w postaci aktu notarialnego wymagających obecności tłumacza przysięgłego.   Zlecenia przyjmujemy z obszaru kraju oraz z zagranicy. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia przygotowywana jest wycena.