JĘZYK NIDERLANDZKI (holenderski)

Kancelaria Tłumacza specjalizuje się w tłumaczeniach poświadczonych (przysięgłych) i zwykłych jak również tłumaczeniach specjalistycznych prawniczych, ekonomicznych i medycznych z języka niderlandzkiego lub na język niderlandzki.

Tłumaczymy m.in. takie dokumenty jak:

 • akty notarialne, w tym umowy przedwstępne, akty przeniesienia własności, akty notarialne o przyjęciu bądź odrzuceni spadku, pełnomocnictwa, umowy spółek;
 • wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego, CEiDG, z niderlandzkiego rejestru handlowego (KvK – Kamer van Koophandel);
 • wyciągi z kont bankowych;
 • umowy o pracę, zaświadczenia od pracodawcy, CV, rozliczenia roczne (jaaropgave);
 • dokumenty urzędowe, w tym zaświadczenia o zameldowaniu, akty z urzędu stanu cywilnego, zaświadczenia z urzędu skarbowego (Belastingdienst), ZUS-u, z ośrodków pomocy społecznej, zaświadczenia o niekaralności;
 • dokumenty sądowe, w tym wyroki rozwodowe, ugody, wezwania i inne;
 • dokumenty szkolne, w tym dyplomy o ukończeniu studiów, suplementy do dyplomu, zaświadczenia o statusie studenta, zaświadczenia o ukończeniu kursu, świadectwa szkolne;
 • dokumenty samochodowe, w tym dokumenty rejestracyjne, umowy sprzedaży, faktury, świadectwa homologacji, zaświadczenia o demontażu, dokumenty celne, polisy ubezpieczeniowe;
 • dokumentacje medyczne, w tym karty informacyjne leczenia szpitalnego, zwolnienia lekarskie, wyniki badań itd.

Przykładowe ceny tłumaczenia poświadczonego z języka niderlandzkiego oraz na język niderlandzki
(Tłumaczenia poświadczone rozlicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości wg stawek urzędowych, gdzie jedna strona obliczeniowa to 1125 znaków – jest to strona znacznie mniejsza od strony fizycznej formatu A4).

*Tłumaczenia w trybie ekspresowym tj. w tym samym dniu realizowane są w zależności od dostępności terminów za dopłatą co najmniej 90% do ceny podstawowej!

Tłumaczenie poświadczone z języka niderlandzkiego

 • Cena podstawowa – 40,00 netto
 • Cena w trybie do 24 h – 54,00 netto
 • Teksty specjalistyczne (prawnicze i medyczne) – od 49,00 netto

Tłumaczenie poświadczone na język niderlandzki

 • Cena podstawowa – 53,00 netto
 • Cena w trybie do 24 h 69,00 netto
 • Teksty specjalistyczne (prawnicze i medyczne) od 65,00 netto
 • Uwaga: na stronie głównej wyświetlane są aktualne promocje na tłumaczenia – cena tłumaczenia może być niższa aż o 10%

Tłumaczenia zwykłe z języka niderlandzkiego (strona obliczeniowa to 1700 znaków) np. stron internetowych, tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prezentacji, instrukcje obsługi etc.

 • Cena podstawowa 48,00 netto

Tłumaczenia zwykłe na język niderlandzki (strona obliczeniowa to 1700 znaków) np. stron internetowych, tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prezentacji, tłumaczenie instrukcji obsługi etc.

 • Cena podstawowa 56,00 netto