Dawne pismo niemieckie, pismo neogotyckie, starodruk

Dawne pismo niemieckie Kancelaria Tłumacza PrzysięgłegoNasz kancelaria jest wyspecjalizowana w odczycie ręcznego pisma niemieckiego, tak zwanego pisma neogotyckiego czy kurenty.  Odręcznym pismem sporządzane były na przełomie  XIX i XX wieku wszystkie urzędowe i oficjalne dokumenty, takie jak akty urodzenia, akty małżeństwa i aktu zgonu czy wyroki sądowe.  Wpisy w rejestrach narodzin i zgonów jak również świadectwa szkolne a także testamenty sporządzane były pismem odręcznym (Schreibschrift).

Dawne pismo niemieckie zwane również pismem neogotyckim, frakturą w wersji książkowej czy kurentą w wersji do sporządzenia notatek na stałe łączy się z piśmiennictwem niemieckojęzycznego obszaru językowego.  Inne nazwy tego pisma to antykwa czy szwabacha.

Ten rodzaj pisma był używane na przestrzeni XIX i XX wieku praktycznie do połowy lat 40. Pismo gotyckie w swojej wersji pisanej i drukowanej przeżywało swoje szczytowe natężenie na przełomie XIX i XX wieku. Kurentą (pismem neogotyckim) sporządzane były wszystkie urzędowe dokumentu. Pismo to stosowane było urzędach, kancelariach gmin wyznaniowych, urzędzie stanu cywilnego, sądach czy administracji.  Są to czasy gdy do pisania używano szpiczastych stalówek oraz atramentu.

W tamtym okresie ludzie posługujący się pismem neogotyckim posiedli sztukę kaligrafii. Litery stawiane były pod określonym stopniem nachylenia i zawierały nieproporcjonalnie wydłużone elementy oraz motywy ozdobne.  Wspomnianym niemieckim pismem odręcznym (Schreibsachrift) sporządzona tak zwanym pismem neogotyckim była większość dokumentów takich jak świadectwa (Zeugnisse), świadectwa chrztu (Taufscheine), akty urodzenia (Geburtsurkunden), akty małżeństwa (Eheurkunden), pokwitowania (Quittungen) czy i inna korespondencja.