JĘZYK NIEMIECKI

Kancelaria Tłumacza specjalizuje się w tłumaczeniach poświadczonych (przysięgłych) i zwykłych, jak również tłumaczeniach specjalistycznych prawniczych, ekonomicznych i medycznych z języka niemieckiego lub na język niemiecki. Wykonujemy tłumaczenia poświadczone i zwykłe dokumentów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu.

Tłumaczymy m.in. takie dokumenty jak:

 • akty notarialne, w tym umowy przedwstępne, akty przeniesienia własności, akty notarialne o przyjęciu bądź odrzuceni spadku, pełnomocnictwa, umowy spółek;
 • wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego, CEiDG, z rejestru handlowego w Austrii (Firmenbuch), Niemczech i Szwajcarii (Handelsregister);
 • wyciągi z kont bankowych, z rejestru SCHUFA;
 • umowy o pracę, zaświadczenia od pracodawcy, CV, specyfikacje wynagrodzenia;
 • dokumenty urzędowe, w tym zaświadczenia o zameldowaniu, akty z urzędu stanu cywilnego, zaświadczenia z urzędu skarbowego (Finanzamt), ZUS-u, z ośrodków pomocy społecznej, zaświadczenia o niekaralności;
 • dokumenty sądowe, w tym wyroki rozwodowe, ugody, wezwania i inne;
 • dokumenty szkolne, w tym dyplomy o ukończeniu studiów, suplementy do dyplomu, zaświadczenia o statusie studenta, zaświadczenia o ukończeniu kursu, świadectwa szkolne;
 • dokumenty samochodowe, w tym dokumenty rejestracyjne, umowy sprzedaży, faktury, świadectwa homologacji, zaświadczenia o demontażu, dokumenty celne, polisy ubezpieczeniowe itd.
 • dokumentacje medyczne, w tym karty informacyjne leczenia szpitalnego, zwolnienia lekarskie, wyniki badań itd.

Przykładowe ceny tłumaczenia poświadczonego z języka niemieckiego oraz na język niemiecki
(Tłumaczenia poświadczone rozlicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości wg stawek urzędowych, gdzie jedna strona obliczeniowa to 1125 znaków – jest to strona znacznie mniejsza od strony fizycznej formatu A4).

*Tłumaczenia w trybie ekspresowym tj. w tym samym dniu realizowane są w zależności od dostępności terminów za dopłatą co najmniej 90% do ceny podstawowej!

Tłumaczenie poświadczone z języka niemieckiego

 • Cena podstawowa – 34,50 netto
 • Cena w trybie do 24 h – 48,00 netto
 • Teksty specjalistyczne (prawnicze i medyczne) – 45,00 netto

Tłumaczenie poświadczone na język niemiecki

 • Cena podstawowa – 45,11 netto
 • Cena w trybie do 24 h – 56,00 netto
 • Teksty specjalistyczne (prawnicze i medyczne) – 56,00 netto
 • Uwaga: na stronie głównej wyświetlane są aktualne promocje na tłumaczenia – cena tłumaczenia może być niższa aż o 10%

Tłumaczenia zwykłe z języka niemieckiego (strona obliczeniowa to 1700 znaków) np. stron internetowych, tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prezentacji, instrukcje obsługi etc.

 • Cena podstawowa – 38,50 netto

Tłumaczenia zwykłe na język niemiecki (strona obliczeniowa to 1700 znaków) np. stron internetowych, tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prezentacji, tłumaczenie instrukcji obsługi etc.

 • Cena podstawowa – 44,00 netto