JĘZYK UKRAIŃSKI

Przykładowe ceny tłumaczenia poświadczonego z języka ukraińskiego oraz na język ukraiński

(Tłumaczenia poświadczone rozlicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości wg stawek urzędowych, gdzie jedna strona obliczeniowa to 1125 znaków – jest to strona znacznie mniejsza od strony fizycznej formatu A4).

*Tłumaczenia w trybie ekspresowym tj. w tym samym dniu realizowane są w zależności od dostępności terminów za dopłatą co najmniej 90% do ceny podstawowej!

Tłumaczenie poświadczone z języka ukraińskiego
Typowymi dokumentami to akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, świadectwa ukończenia szkoły średniej, atestaty

  • Cena podstawowa – 40,00 netto
  • Cena w trybie do 24 h – 54,00 netto
  • Teksty specjalistyczne (prawnicze i medyczne) – 49,00 netto

Tłumaczenie poświadczone na język ukraiński

  • Cena podstawowa – 53,00 netto
  • Cena w trybie do 24 h – 69,00 netto
  • Teksty specjalistyczne (prawnicze i medyczne) – 65,00 netto
  • Uwaga: na stronie głównej wyświetlane są aktualne promocje na tłumaczenia – cena tłumaczenia może być niższa aż o 10%