TŁUMACZENIA PISEMNE POŚWIADCZONE (PRZYSIĘGŁE)
Tłumaczenia poświadczone wykonywane są przez uprawnionego tłumacza przysięgłego, który posiada odpowiednie uprawnienia. Tłumaczenie poświadczone opatrzone zostaje odciskiem okrągłej pieczęci tłumacza i jego podpisem. Jedna strona standardowa tłumaczenia poświadczonego liczy 1125 znaków wraz ze spacjami.

 • akty notarialne
 • zaświadczenia
 • akty z USC
 • pełnomocnictwa
 • dokumenty samochodowe
 • umowy
 • rozliczenia, sprawozdania finansowe itp.

TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE
Jedna strona standardowa tłumaczenia zwykłego liczy 1700 znaków wraz ze spacjami.

 • techniczne
 • medyczne
 • ekonomiczne

TŁUMACZENIA USTNE (symultaniczne, konsekutywne)

 • konferencje (symultaniczne, konsekutywne)
 • spotkania biznesowe
 • czynności u notariusza
 • czynności w USC

TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNE

 • napisy (subtitles)
 • listy dialogowe
 • przygotowanie tekstu dla lektora

POZOSTAŁE USŁUGI

 • obsługa językowa firm w zakresie języka niemieckiego i niderlandzkiego