Juridische vertalingen en, Vertalingen van economische teksten

De keuze en het gebruik van de juiste woorden, waaronder specialistische juridische termen in vertaalde teksten, is van cruciaal belang. Het vakjargon van de juridische sector en het bedrijfsleven waarmee we te maken hebben bij notariële akten wordt gekenmerkt door uiterst precieze terminologie waar zelfs een kleine vergissing bij de vertaling van de inhoud van de tekst de betekenis van de hele vertaling kan veranderen en kan leiden tot ongewenste effecten. Ons bureau biedt juridische, gespecialiseerde en economische vertalingen van hoge kwaliteit, inclusief vertalingen van notariële akten. De vertalingen worden uitgevoerd door een ervaren team van beëdigde vertalers en ervaren gespecialiseerde vertalers en professionele proeflezers en correctoren.

Juridische vertalingen en

Ons bureau is gespecialiseerd in vele aspecten op het gebied van juridische vertalingen, zoals verzoekschriften, rechtbankverslagen, brieven van advocaten, rechterlijke uitspraken en vonnissen, dagvaardingen, aanklachten, tenlasteleggingen, gerechtelijke beschikkingen en notariële contracten, testamenten en andere documenten op het gebied van de rechterlijke macht.

Ons vertaalbureau heeft zeer veel ervaring en uiterst ruime kennis van juridische vaktaal, gespecialiseerde economische terminologie enzovoort.

Vertalingen van economische teksten

Teksten op het gebied van handel en economische zaken vereisen een specifieke aanpak en een perfecte taalvaardigheid, evenals economische vakkennis. Ons vertaalbureau biedt onder andere tolken voor zakelijke bijeenkomsten, vertaaldiensten voor bedrijven en vertalers betrokken bij contacten met buitenlandse ondernemingen in het binnen- en buitenland. Ons vertaalbureau biedt uitgebreide financiële vertaling, met inbegrip van balansen en jaarverslagen, audit rapporten, bank documenten, waaronder bankafschriften of bank adviezen, documenten over bancaire krediet informatie en soortgelijke documenten zoals BKR (Bureau Krediet Registratie) in Nederland of Schufa-Auskunft, een bedrijf dat informatie verzamelt over de solvabiliteit en kredietwaardigheid van mensen en bedrijven in Duitsland.

We voltooien alle vertalingen van notariële akten in de kortst mogelijke tijd. Enkele voorbeelden van gespecialiseerde vertalingen zijn: koopaktes van onroerend goed, documenten betreffende eigendomsoverdracht van woningcorporaties, voorlopige koopovereenkomsten en obligatoire overeenkomsten, overeenkomsten van vennootschappen in oprichting, waaronder vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, oprichtingsaktes van naamloze vennootschappen, enzovoort. We kunnen een beëdigde vertaler sturen die werkzaam is tijdens het opstellen en ondertekenen van notariële akten bij een notaris en in andere situaties, zoals aandeelhoudersvergaderingen, vergaderingen van de raad van bestuur, gewone en buitengewone vergaderingen, het opstellen van volmachtigingen, het aanvaarden of verwerpen van een erfenis en andere activiteiten waarbij mensen betrokken zijn die de Poolse taal niet machtig zijn waardoor er een wettelijke verplichting geldt voor de aanwezigheid van een beëdigd vertaler.